Tälle sivulle lisätään tietoa eri ongelmista ja kiputiloista. Myös tietoa miten fysioterapia ja jalkaterapia voi auttaa näihin ongelmiin.

Olkapään jänneongelmat

Olkapään jänneongelmat ovat melko yleisiä. Terveys 2000 -tutkimuksessa on todettu että tutkimukseen osallistuneista miehistä 17% ja naisista 25% oli ollut olkapäävaivoja edellisen kuukauden aikana. Olkapään jännevaivat alkavat yleistyä 40 ikävuoden jälkeen ja ne ovat hiukan yleisempiä naisilla kuin miehillä.


Oireena on tyypillisesti kipu rasituksessa tai levossa (tai kummassakin). Kipu tulee usein nostoliikkeissä kun käsi menee vaakatason yläpuolelle. Kivun syynä voi siis olla jänteen tendinopatia. Eli jänteen kuormitukseen liittyvää kipua ja jänteen kuormituksensietokyvyn laskusta johtuvaa kipua.


Olkapäätä tukevat neljä lihasta ja niiden jänteet muodostavat kiertäjäkalvosimen. Nämä lihasten jänteiset osat kiinnittyvät olkaluun yläpäähän muodostaen kiertäjäkalvosimen. Kiertäjäkalvosin lihakset osallistuvat käden liikkeisiin ja tukevoittavat niveltä painaen olkaluun päätä kohti lapaluun nivelpintaa. Myös hauiksen toinen jänne kiinnittyy lapaluuhun ja voi olla kivun syy olkapää oireilulle.


Olkapään jänneongelmiin on todettu useampia riskitekijöitä. Toistotyö tai jos kättä käytetään paljon koho asennossa. Reumaatikoilla on todettu korkeampi riski koska reumaan liittyvä tulehdusprosessi heikentää kudosten laatua. Ylipaino altistaa jänteiden tendinopatialle ja repeämille. Samoin tupakointi todennäköisesti siksi että se heikentää myös olkapään alueen verenkiertoa.


Olkapään jänneongelmissa fysioterapia on olennaisessa osassa kohti terveyttä. Monissa tutkimuksissa on todettu harjoitteluterapian lievittävän tendinopatiaa (jännekipu). https://www.kaypahoito.fi/nak08193


Fysioterapia on tärkeä toteuttaa yksilöllisesti. Fysioterapeutti ohjaa yksilölle sopivat harjoitteet. Sopiva harjoite tarkoittaa että saadaan oireilevalle jänteelle sekä lihakselle riittävä kuormitus mutta kuitenkin niin että harjoitus ei voimakkaasti provosoi oireita. Fysioterapia vastaanotolla on hyvä kokeilla erilaisia harjoitteita ja variaatioita jotta ”löytyy” juuri kyseiselle henkilölle sopivat liikkeet. Harjoittelun tulee olla myös progressiivista eli fysioterapiassa pyritään asteittain lisäämään harjoitusten kuormittavuutta. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32571081/


Muutama vuosi sitten osallistuin Australialaisen jänne -tutkija Jill Cookin luennolle. Mielestäni hän sanoi osuvasti että jotta jänne voisi voida hyvin jänteen lihaksen tulee myös toimia hyvin ja olla riittävän vahva.

NiskakipuNiskakipu voidaan luokitella viiteen pääluokkaan:

-Paikallinen niskakipu

-Säteilevä niskakipu

-Piiskaniskuvammaan liittyvä niskakipu

-Muihin vakaviin tai spesifisiin syihin liittyvä (esim. kasvaimet, infektiot, murtuman jälkitila)