Tammikuusta 2024 alkaen voit saada kotona tehdystä fysioterapiasta kotitalousvähennystä.


Askelman fysioterapeutti Janne Kivistö tekee kotikäyntejä Malmin ja lähialueiden asiakkaille (katso kartta alla).

Asiaan liittyen saat lisätietoa suoraan Jannelta 041 5460 931.

Kotitalousvähennys pähkinänkuoressa:


Kotiin ostetusta fysioterapiasta saat 60% verovähennyksen työn osuudesta.

Voit ostaa sen itselle tai muille samassa taloudessa asuville, puoliso, lapsi.

Voit ostaa sen myös omalle vanhemmallesi, hänen ei tarvitse asua samassa taloudessa.

Vuodelle 2024 verovähennys on siis korotettu, 60%. Ja maksimi verovähennysmäärä 3500€

1.1.2024 VOIMAAN ASTUVA KOTITALOUSVÄHENNYS


  • Fysioterapia on tulossa kotitalousvähennyskelpoiseksi hoiva- ja hoitotyöksi 1.1.2024 alkaen. Muutos on pysyvä lakimuutos.
  • Vuoden 2024 korotettu korvattava määrä on 60 % yritykselle maksettavasta kotona tuotetun palvelun hinnasta.
  • Kotitalousvähennyksenä voidaan vähentää vain kotona tehdyn työn osuus. Asiakas ei voi siis vähentää esimerkiksi matkan osuutta laskusta. Matkakorvaus ja kotona tehty työ on eroteltava laskulla.
  • Korotettu enimmäiskorvaus per verovelvollinen on 3500 € vuodessa. Korotus on määräaikainen. Verovuodesta 2025 alkaen korvausrajat ovat vastaavasti 40 % ja 2250 €.
  • Vähennys koskee kotona tai vapaa-ajan asunnossa annettavaa fysioterapiaa. Terapian kohteena tulee tällöin olla verovelvollinen itse tai tämän kanssa samassa taloudessa asuva henkilö.
  • Vähennyksen saa myös silloin, jos fysioterapialla hoidettavana on verovelvollisen, hänen puolisonsa tai edesmenneen puolisonsa vanhemmat, ottovanhemmat, kasvattivanhemmat tai näiden suoraan ylenevässä polvessa olevat sukulaiset tai edellä mainittujen henkilöiden puolisot ja työ tehdään heidän käyttämässään asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa.
  • Täysi-ikäinen lapsi voi siis ostaa kotitalousvähennettävää fysioterapiaa esimerkiksi vanhemmilleen, jos terapia annetaan vanhempien kotona.